Ένα μυαλό

Ένα μυαλό
και κάτι άλλο

01/10/2012

Κάτι ήθελα να γράψω...

Κάτι για τους στίχους κάποιων τραγουδιών, κάτι για τους ανθρώπους που δεν εκφράζονται, κάτι για την ολιστική ιατρική και τον καρκίνο... Κάτι ήθελα να γράψω... Έχει πάει μία όμως κι αύριο δουλεύω... Θέλω να κάνω κοπάνα. Δε γίνεται. (...) Μόλις σκότωσα ένα κουνούπι. Λυπάμαι. Αρκετά μου ήπιαν το αίμα ως τώρα. Όχι άλλο. Δι' ευχών...