Ένα μυαλό

Ένα μυαλό
και κάτι άλλο

17/07/2012

Και μια διευκρίνιση...

Όταν πίνω...λέω μαλακίες... (έτσι δεν είναι?)

No comments: